Tillgänglighetsutlåtande för OSL-mobilapplikation

Denna tillgänglighetsrapport gäller Uleåborgsregionens trafiks OSL-mobilapplikation och har upprättats 28.8.2023. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av Bonwal Oy och Waltti Solutions Oy. OSL-mobilapplikationen uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi har förbundit oss att förbättra tjänstens tillgänglighet och arbetar kontinuerligt för att åtgärda identifierade tillgänglighetsbrister.

Innehåll som inte är tillgängligt

Innehållet nedan uppfyller inte tillgänglighetskriterierna i WCAG 2.1:

  • Vissa applikationsikoner saknar beskrivande text, vilket gör dem svåra att använda för skärmläsare. (WCAG 1.1.1)
  • Rubriksstrukturen är inte alltid konsekvent i alla vyer och vissa rubriker är inte programmatiskt markerade. (WCAG 1.3.1)
  • Vissa länkar är inte markerade som länkar och kan inte nås av skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)
  • I vissa vyer fungerar inte rullning korrekt med hjälpmedel eller externa tangentbord. (WCAG 2.1.1)
  • Vissa vyer stöder inte tangentbordsnavigering. (WCAG 2.1.1)
  • Om det språk som valts i applikationen skiljer sig från det språk som ställts in i operativsystemet läser skärmläsare inte texten korrekt. (WCAG 3.1.1)
  • Vissa val är inte markerade som knappar som kan väljas av skärmläsaren. (WCAG 4.1.2)
  • Inte alla felmeddelanden läses av skärmläsare. (4.1.3)

Har du upptäckt en tillgänglighetslucka i OSL-applikationen?

Meddela oss via e-post info(at)waltti.fi så gör vi vårt bästa för att åtgärda problemet.

Myndighet

Om du upptäcker ett tillgänglighetsproblem i applikationen ska du först ge feedback till oss, som administrerar applikationen. Det kan ta upp till 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med det svar du får, eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du anmäla saken till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats förklaras exakt hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet kommer att hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000