Julkaisut ja raportit

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti julkaisemme kerran vuodessa Oulun seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportin. Raportissa käsitellään vain linja-autoliikennettä. Siinä kerrotaan, ketkä tai mitkä yritykset tuottavat joukkoliikenteen toimialueellamme ja millaisia korvauksia olemme maksaneet liikenteenharjoittajille heidän tuottamistaan liikennöintipalveluista. Raportista käy myös ilmi, mille alueelle olemme myöntäneet kullekin liikenteenharjoittajalle oikeuden toimia.

Yhdistelmäraportit ovat julkisia asiakirjoja. Sivulta ladattavat PDF:t eivät ole saavutettavia.