Julkaisut ja raportit

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti julkaisemme kerran vuodessa Oulun seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportin. Raportissa käsitellään vain linja-autoliikennettä. Siinä kerrotaan, ketkä tai mitkä yritykset tuottavat joukkoliikenteen toimialueellamme ja millaisia korvauksia olemme maksaneet liikenteenharjoittajille heidän tuottamistaan liikennöintipalveluista. Raportista käy myös ilmi, mille alueelle olemme myöntäneet kullekin liikenteenharjoittajalle oikeuden toimia.

Yhdistelmäraportit ovat julkisia asiakirjoja. Sivulta ladattavat PDF:t eivät ole saavutettavia.

Strategiamme ulottuu vuoteen 2040

Oulun seudun joukkoliikenteen strategia sisältää vision ja kehittämistä ohjaavat tavoitteet vuodelle 2040. Kehittäminen perustuu onnistumisen kannalta keskeisiin arvoihin. Strategiassa on määritetty halutun kehityksen edellyttämät toimenpiteet. Keskeisenä tavoitteena on Oulun seudulla on lisätä kestävien kulkutapojen käyttöä ja tuottaa joukkoliikenne aiempaa ympäristöystävällisemmin.

Tiedostolinkistä avautuva PDF ei ole saavutettava.