Yksinoikeudensuoja

19.6.2012 tehdyn päätöksen mukaisesti Oulun kaupungin toimivalta-alueella joukkoliikennepalvelut järjestetään palvelusopimusasetuksen (EY N:o 1370/2007) mukaisesti.

Päätöksellä on haluttu varmistaa, että toimivalta-alueen joukkoliikennepalvelut voidaan järjestää monilukuisempina, luotettavampina, korkealaatuisempina tai edullisempina kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla. Tavoitteena on ollut turvata joukkoliikennepalveluiden vakaus ja varmuus.

Miten palvelut on hankittu

Joukkoliikennepalvelut on hankittu bruttomallilla julkisen hankintalain mukaisella tarjouskilpailumenettelyllä. Vuosina 2021, 2022 ja 2023 tehtyjen kilpailutusten perusteella laaditut sopimukset päättyvät 2024, 2031 ja 2032.

Palveluliikenne on kilpailutettu 2021 ja sopimukset ovat voimassa vuoteen 2027 saakka. Palveluliikenteen sopimuksia on mahdollista jatkaa kahdelle optiokaudelle, jolloin sopimukset päättyvät 2029 ja 2031.

Liikennepalvelulain siirtymäsäännösten (320/2017 VII osa, 1. luku, 3§) mukaan liikennepalvelulain voimaan tullessa voimassa olevat luvat, hyväksynnät ja päätökset pysyvät voimassa. Siten toimivaltaisen viranomaisen aiemmin tekemä päätös PSA:n soveltamisesta ja kyseisen liikenteen yksinoikeudensuojasta pysyvät voimassa sopimuskausien loppuun sakka.

Yksinoikeudensuojan laajuus

Oulun kaupunki on toimivaltainen viranomainen Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän muodostamalla alueella. Yksinoikeuden suoja koskee koko toimialuetta sekä toimivaltaisen viranomaisen kyseiselle alueelle järjestämää joukkoliikennettä sekä Oulun kaupungin alueelle järjestämää palveluliikennettä.

Toimivaltaisen viranomaisen järjestämään joukkoliikenteeseen kuuluvat:

 • Seudullisen joukkoliikenteen linjat sekä niiden reittivariaatiot: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 ja 64
 • Lähibussi-linjat A, B, C ja D

Toimivaltaisen viranomaisen järjestämään palveluliikenteeseen kuuluvat

 • Oulun kaupungin Onni-linjat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14L.

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus. Yksinoikeus on myönnetty seuraaviin sopimuskohteisiin variaatioineen. Tilaajalla on oikeus muuttaa kohteiden sisältöä sopimuksen puitteissa.

Joukkoliikenteen kohteet ja liikennöitsijät

 • Kohde 1: linjat 1, 5 ja 5N (liikennöitsijä Nobina Oy)
 • Kohde 2: linjat 4, 4B, 4N ja 48 (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu Oy)
 • Kohde 3: linjat 2, 2N ja 3 (liikennöitsijä Nobina Oy)
 • Kohde 4: linja 7 (liikennöitsijä Koiviston Auto Oy)
 • Kohde 5: linja 15 ja 15N (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu Oy)
 • Kohde 6: linjat 34, 35, 35N, 35B, 35BK ja 35K (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu Oy)
 • Kohde 7: linjat 20, 20+, 20B, 20BH, 20N, 20K, 21, 21A, 22, 25, 26, 26B ja 26+ (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu Oy)
 • Kohde 8: linjat 40, 40A, 40K, 40K+, 40+, 41, 41+, 41A, 41K ja 41K+ (liikennöitsijä Revon turistiliikenne Oy)
 • Kohde 9: linjat 36 ja 38 (liikennöitsijä Revon turistiliikenne Oy)
 • Kohde 10: linjat 52, 52K, 52A, 53, 53A, 53R, 53R+, 54, 54B, 56, 56M, 56BK, 56K, ja 57 (liikennöitsijä Revon turistiliikenne Oy)
 • Kohde 11: linjat 50, 51, 51B ja 55 (liikennöitsijä Oubus Oy)
 • Kohde 12: linjat 8, 9, 9B, 9K ja 9BK (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu Oy)
 • Kohde 14: linjat 11, 14, 18, 19 ja 58 (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu Oy)
 • Kohde 15: linjat 23, 23K, 23B, 28, 29, 29M ja 29T (liikennöitsijä Koiviston Auto Oulu Oy)
 • Kohde 16: linja 10 ja 10+ (liikennöitsijä Oubus Oy)
 • Kohde 17: linjat 63, 64, 64V ja 64B (liikennöitsijä Oubus Oy)
 • Lähibussit: linjat A, B, C ja D (liikennöitsijä Oubus Oy)

Palveluliikenteen kohteet ja liikennöitsijät

 • Kohde 1: linjat 1, 4, 6 ja 14L (Taksivirpi Oy)
 • Kohde 2: linjat 7, 11 ja 13 (Taksivirpi Oy)
 • Kohde 3: linjat 2, 3, 5, 8, ja 12 (Taksivirpi Oy)
 • Kohde 4: linjat 9 ja 10 (Revon turistiliikenne Oy)