Päätöksenteko

Oulun kaupunki on lain mukainen joukkoliikenneviranomainen alueella, johon kuuluu Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Päätökset alueen joukkoliikenteestä tehdään yhdessä.

Oulun kaupungin joukkoliikennepäällikkö vastaa yhdessä hallintotiiminsä kanssa valmistelemiensa asioiden esittelystä seudulliselle joukkoliikennejaostolle ja jaoston päätösten mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta. Joukkoliikennepäällikkö vastaa yhdessä hallintotiiminsä kanssa myös joukkoliikennepalveluiden suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta. Suunnittelu perustuu palvelutasomääritelmään.

Seudullinen joukkoliikennejaosto vastaa operatiivisen toiminnan linjauksista ja päätöksistä Oulun yhdyskuntalautakunnan antaman rahoituksen puitteissa. Yhdyskuntalautakunnan linjaukset toiminnan kehyksistä ovat ehdollisia Oulun kaupunginhallituksen hyväksynnälle. Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä vastaavat kukin oman alueensa palvelutason päätöksistä.

Seudullisessa joukkoliikennejaostossa on 13 jäsentä. Oululla on seitsemän edustajaa ja jokaisella kunnalla yksi.

Jaoston päätöksen mukaisesti seudun joukkoliikennepalveluista on käytetty syksystä 2022 saakka markkinointinimeä Oulun seudun liikenne.

Katso seudullisen joukkoliikennejaoston kokoonpano ja päätökset Oulun kaupungin sivuilta.