Användarvillkor för OSL-appen

Med OSL-appen kan du köpa en biljett till Uleåborgsregionens kollektivtrafik och använda ruttguiden. Biljetterna är giltiga i de betalzoner som valts i appen. Alla OSL-biljetter fungerar på din telefon, dvs. de laddas inte på OSL-resekortet som används i Uleåborgsregionen.

Biljetten börjar gälla omedelbart efter den godkända köptransaktionen. Se till att biljetten finns i telefonen innan du stiger ombord på färdmedlet och att klockan i telefonen är inställd på rätt tid. När du reser läses QR-koden av läsaren när du stiger ombord. Visa vid behov upp en giltig biljett för föraren eller biljettkontrollanten.

Betalning sker med betalkort Visa, Visa Electron eller Mastercard (debet eller kredit) med funktionen för onlinebetalning aktiverad. Andra betalningsmetoder är MobilePay och mobilbetalning, varvid betalningen debiteras på telefonfakturan. För mobilbetalning måste Wi-Fi på enheten vara inaktiverat.

Vid köp av biljett måste saldot vara tillräckligt för att betala hela biljetten. Om du använder mobilbetalning vidarebefordrar operatörerna ditt mobilnummer till kollektivtrafikoperatören för fakturering. Med mobilbetalning kan du köpa enkel- och dygnsbiljetter inom de enkel- och månadsgränser som operatörerna har fastställt. Säsongsbiljetter kan inte köpas med mobilbetalning.

Appen känner igen dig och erbjuder de betalkort som du har sparat i betaltjänsten när du betalar för produkten. De uppgifter som sparas i betaltjänsten är betalkortets nummer och utgångsdatum. Ingen betalkortsinformation sparas i applikationen.

Kvitton på inköpstransaktioner kan ses i OSL-applikationen.

Biljettköp kan inte avbokas. Innan du bekräftar betalningen ska du kontrollera vilka zoner och vilken kundgrupp du har valt.

Biljetten tillåter obegränsad resa under den giltighetstid som anges på biljetten, i den zon för vilken biljetten köptes. Biljetten ger dig rätt att byta till ett annat transportmedel under biljettens giltighetstid.

När biljetten går ut kan du fortsätta att resa i de zoner som biljetten gäller, men du får inte längre byta.

Om din telefons klocka visar fel eller om appen är stängd och din telefon inte är ansluten till nätverket kan en aktuell biljett inte visas. I detta fall är biljetten inte giltig.

Det lönar sig att registrera sig för tjänsten, för om din telefon byts ut, går sönder, blir stulen eller försvinner kan du överföra en giltig periodbiljett till en ny telefon.

En 30-dagarsbiljett kan överföras till en ny telefon högst 5 gånger.

Du kan köpa en 30-dagars studentbiljett om:

  • Du är 17 år eller äldre och studerar för ett yrke/examen (information i Min Studieinfo)
  • Du har ansökt om en länk till dina studieprestationer från Min Studieinfo (stark identifikation), varefter du kan köpa studentbiljetter senast till slutet av augusti följande år, om dina studier fortsätter i mer än ett år utan ny sökning på studieinformation.
  • Biljetten är personlig (var beredd att bevisa din identitet)

I OSL-applikationen måste användaren registrera sig och vara inloggad i applikationen för att kunna köpa en periodbiljett.

OSL-applikationen är en del av Waltti biljett- och betalningssystem, ett nationellt system som delas av kollektivtrafikmyndigheterna. Kunduppgifterna i OSL-applikationen sparas i kundregistret i Waltti webbshop (https://kauppa.waltti.fi/sv/). Ett personregister skapas för tjänsten och dess underliggande delsystem i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, där den registeransvarige är Waltti Solutions Oy/ Oulun seudun liikenne.

Kunden ska godkänna de vid var tid gällande användarvillkoren för både Waltti Solutions Oy:s tjänst och de köpta biljetterna (OSL). Kunden kan kontrollera användarvillkoren för tjänsten via fliken Information i OSL-applikationen.

Ha en smidig resa med OSL-applikationen!