Kohti hiilineutraalia liikennettä – heinäkuusta alkaen lähes puolet OSL:n busseista liikkuu sähköllä

Viimeisimmän kilpailutuksen myötä Oulun seudun liikenteeseen saatiin uusia päästöttömiä autoja 57 kappaletta.

Julkaistu:

Oulun seudun liikenne on matkalla kohti päästötöntä liikennettä. Uudet sähköbussit pienentävät liikennöintimme hiilijalanjälkeä ja tarjoavat matkustajille entistä mukavampaa matkustamista.

Heinäkuusta 2024 alkaen lähes joka toinen Oulun seudun liikenteen linjoilla liikennöivistä busseista kulkee sähköllä. Jo kesäliikennöintikauden alkaessa sähköbussien määrä nousi roimasti, kun runkolinjoja 1, 2, 2N, 3, 5 ja 5N alkoi liikennöidä Nobina Oy kokonaan sähköbusseista koostuvalla kalustolla.

Kuun vaihteessa liikenteeseen saadaan myös Koiviston Auto Oulu Oy:n uudet sähköbussit, mikä nostaa Oulun seudun liikenteessä liikennöivien sähköbussien määrän yhteensä 72 bussiin. Päästöttömästi liikennöivät sähköbussit auttavat ympäristötavoitteiden saavuttamisessa sekä tarjoavat matkustajillemme miellyttävän hiljaista matkustamista.

Sähköbusseja on voinut Oulussa voinut bongata aiemminkin, mutta nyt tapahtuva määrän lisäys on tuntuva: vielä keväällä sähköbusseja oli kolmella liikennöitsijällä (Oubus Oy, Revon turistiliikenne Oy ja Koiviston Auto Oulu Oy) yhteensä 15.

Perinteiseen dieseliin verrattuna Oulun seudun liikenteen päästöjä vähentävät sähköbussien lisäksi neljä biokaasubussia ja parikymmentä biodieselbussia. Yhteensä Oulun seudun liikenteessä liikennöivään vakiokalustoon kuuluu 153 autoa.

Uudet käyttövoimat mahdollistavat liikenteen lisäämisen päästöttömästi

Oulun seudun liikenne on parantanut palvelutasoaan merkittävästi viime vuosina. Esimerkiksi kuluvalle kesälle lähtöjen määrää nostettiin 14 % edellisestä kesästä. Erityisesti palvelua on kehitetty parhaan käyttäjäpotentiaalin alueilla.

Vaikka liikennöintiä on lisätty, Oulun seudun liikenteen co2-päästöt ovat laskusuunnassa. Esimerkiksi vuoteen 2019 verrattuna Oulun seudun liikenteessä liikennöivien ajoneuvojen määrä on kaksinkertaistunut, mutta kuluvana vuonna liikennöinnin päästöt ovat alemmalla tasolla kuin viisi vuotta sitten. Muutosta selittää juuri uusi päästötön kalusto, jonka osuus on onnistuttu kasvattamaan nollasta jo lähes puoleen.

Taustalla lainsäädäntö ja hiilineutraaliustavoitteet

Oulun seudun liikenteen siirtymää päästöttömään liikennöintiin ohjaa esimerkiksi EU-lainsäädäntö, joka on kirittänyt julkisesti hankittua joukkoliikennettä kovempiin päästötavoitteisiin. Lisäksi OSL:n hankintoja ohjaa vuonna 2021 voimaan tullut puhtaiden ajoneuvojen laki, joka asettaa vaatimuksia myös linja-autoliikenteeseen. Sen mukaan kaikista uusista hankinnoista 41 % tulee vuoden 2025 loppuun mennessä olla puhtaita ajoneuvoja. Täyssähköbusseja tästä hankintaosuudesta tulee olla puolet.

Lainsäädännön lisäksi toimintaamme ohjaa myös toimialueemme kuntien omat hiilineutraaliustavoitteet: esimerkiksi Oulun kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tätä myös toimiva, helppokäyttöinen ja päästötön joukkoliikenne luonnollisesti tukee.