Kiitämme lippujärjestelmäuudistusta koskevaan kyselyyn vastanneita

Kuljettaja seisoo bussin vieressä ja heiluttaa kättä.

Julkaistu:

Oulun seudun liikenne toteutti kyselyn, jolla kartoitettiin OSL:n toimialueella asuvien mielipiteitä ja ajatuksia koskien tulevaa lippujärjestelmäuudistusta. Kyselyn vastausaika oli 28.9.-12.10.2023. Uudistuksen keskiössä on uusi vyöhykemalli, jonka valinnan tueksi haluttiin kuulla joukkoliikenteen vanhoja sekä uusia käyttäjiä. Esitetyt vyöhykemallit olivat tasataksamalli, kahden vyöhykkeen malli ja kolmen vyöhykkeen malli.

Kyselyyn vastasi yhteensä 3500 eri henkilöä. Arvonta koskien 30 vrk kausilippua kaikkien yhteystietonsa kesken jättäneiden on suoritettu ja voittajaan on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti. OSL on käynyt vastaukset huolellisesti läpi ja tehnyt huomioita, jotka joukkoliikennepäällikkö on esitellyt joukkoliikennejaostolle 18.10.2023. OSL kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita henkilöitä, ketkä jakoivat mielipiteensä ja kehitysideansa. Yhdessä teemme joukkoliikenteestä mahdollisimman sujuvan ja houkuttelevan liikkumismuodon.

Vastausten perusteella lippu- ja vyöhykeuudistus herättää mielenkiintoa ja ajatuksia useista eri näkökulmista. A-vyöhykkeellä asuvat (puolet vastaajista) kokevat kahden ja kolmen vyöhykkeen mallit mieluisimpina vaihtoehtoina. B-, C- ja D-vyöhykkeillä tasataksamalli koetaan houkuttelevimpana vaihtoehtona. Kaikkien vastaajien kesken suosituimmat vyöhykemallit ovat tasataksamalli ja kahden vyöhykkeen malli. Kyselyyn vastanneista suuri määrä oli opiskelijoita, joille matkustamisen edullisuus näyttäytyy tärkeänä asiana.