Tulevana kesänä bussit ajavat entistä tiuhempaan

Matkustajia bussissa kesällä.

Julkaistu:

Seudullinen joukkoliikennejaosto on päättänyt ke 24.1. kokouksessaan Oulun seudun liikenteen kesäliikenteestä.

Kesäliikenne alkaa 3. kesäkuuta ja päättyy 6. elokuuta. Ensi kesänä ajetaan 1 444 bussivuoroa arkipäivisin, mikä on 14,5 prosenttia viime kesää enemmän.

Vuorotarjontaa parannetaan erityisesti asiakasmääriltään suurimmilla runkoliikenteen linjoilla. Osalle muista linjoista vuorotarjontaa lisätään maltillisemmin linjan ruuhkaisuus huomioiden. Osaa linjoista ei liikennöidä lainkaan kesällä vähäisen asiakasmäärän vuoksi. Kesäliikenteen palvelutason parantamisen seurauksena kesän 2024 liikennöintikulut ovat 812 400,00 euroa suuremmat edellisvuoden kesäliikennöintikauteen verrattuna. Lisäykset noudattavat Oulun kaupunginhallituksen palvelutasopäätöstä.

Suurimmat lisäykset linjojen 1, 2, 3, 5, 9 ja 10 kesäliikenteeseen

Ensi kesänä kaupunkiliikenteen runkolinjoilla 1, 2, 3 ja 5 on selvästi enemmän vuoroja.

Linjat 2 Ritaharju–Metsokangas ja 3 Aaltokangas–Metsokangas liikennöivät arkisin 20 minuutin välein kello 7.30–19 ja viikonloppuisin puolen tunnin välein aikaisesta aamusta ilta yhteentoista saakka.

Linjat 1 Jylkynkangas–Metelinkangas ja 5 Kaijonharju–Kivikkokangas ajavat arkisin kello 8–19 keskimäärin 20 minuutin välein edellisvuoden 30 minuutin vuorovälin sijaan. Lauantailiikenteessä molemmilla linjoilla on yli 10 vuoroa enemmän. Sunnuntaisin linja 5 kulkee puolen tunnin välein kello 9–20. Viime kesänä linjan 5 sunnuntain vuoroväli oli yksi tunti.

Myös linjojen 9 Heikinharju–Lentoasema ja 10 Koskela¬Heikinharju kesän palvelutaso nousee huomattavasti. Linjalla 9 ajetaan viime kesän liikennöintiin verrattuna lähes kaksikertainen määrä vuoroja arkisin aamukuuden ja iltaseitsemän välillä. Myös linjan 10 kesäliikenne lähes kaksinkertaistuu.

Maltillisia lisäyksiä linjoille 4, 4A, 8, 11, 14, 19, 26, 38JL, 40, 41, 53 ja 63

Linjojen 4, 4A, 8, 11, 14, 19 ja 63 kesäliikenteeseen lisätään muutamia vuoroja.

Linjoille 26, 38JL, 40, 41 ja 53 lisätään liikennettä elokuun alkuun. Näillä lisäyksillä huomioidaan toisen asteen opiskelijat, joiden oppilaitoksissa opetus alkaa jo elokuun alussa.

Linjalla 15 Mäntylä–Nallikari on kuten aikaisemmin enemmän vuoroja kesällä kuin talvella.

Linjojen 4A ja 19 reitit muuttuvat 3.6. alkaen

Linjan 4A Iinatti–Heikkilänkangas reitti muuttuu kulkemaan kehittyvän Pateniemenrannan asuinalueen kautta.

Vuoden 2022 alussa aloitettiin kahden vuoden kokeilu bussilinjasta reitillä Herukka–Ritaharju–Rusko–Myllyoja–Kivikkokangas. Reittiä liikennöi linja 19. Linjalla on ollut vähän matkustajia, mikä vuoksi linjan reitti muuttuu. Kesäkuun 3. päivästä alkaen linja 19 ajaa reittiä Pateniemenranta–Ritaharju–Kuivasranta–Yliopisto–Välivainio–Laanila–Parkkisenkangas–Haapalehto–Jääkärinkangas–Hiukkavaara keskus–Vaskikangas. Linja 19 liikennöi kesällä tunnin välein myös viikonloppuisin.

Kesäksi tauolle jäävät linjat

Vuorotarjonta heikkenee ja linjastoja jää tauolle kesäksi kohteissa, joissa asiakkaita ei ole riittävästi.

Toisin kuin aikaisempina kesinä linjaa 38Y Ylikiiminki–Kiiminki ei liikennöidä ensi kesänä vähäisen kysynnän vuoksi. Linjat 9BK, 18, 20, 20BH, 20K, 22, 23, 23K, 25, 26B, 34, 35, 35K, 48, 52, 52K, 53A, 53R, 55, 56, 56BK, 56K, 56M, 57, 58, 29, 29M, 29T, 38, 38A, 38AB, 38AM, 38B, 38BJL, 38JL, 64, 64B ja 64V eivät liikennöi kesällä.

Kesällä Kiiminki-Oulu reittiä ajaa linja 35BK, ja reittiä Martinniemi-OYS ajaa linja 20B.

Linja 35BK Kiiminki-Jääli-Oulu liikennöi ma-su tunnin välein ja linjalla on ma-pe aamun ja loppuiltapäivän ruuhka-aikoina muutama vuoro puolen tunnin välein. Linja 20B OYS-Martinniemi liikennöi ensi kesänä ma-su tunnin välein. Linjalla 20B on tihennetty vuoroväli ma-pe kello 7 ja 18 välillä, jolloin se ajaa puolen tunnin välein.

Poikkeuksia liikenteessä juhannuksena

Juhannusaattona 21.6. liikennöidään lauantaiaikataulun mukaisesti siten, että kello 14.00 ja sen jälkeen lähteviä vuoroja ei ajeta. Juhannuspäivänä 22.6. ei liikennöidä.

Palvelutasoa parannetaan myönnetyn rahoituksen puitteissa

Talviliikennekaudella 2023–2024 Oulun seudun liikenteessä ajetaan 2 009 bussivuoroa arkipäivisin, tulevan kesän liikenteessä 1 444. Tulevaisuudessa Oulun seudun liikenteen tavoitteena on tarjota kesällä lähes talven palvelutasoa vastaava joukkoliikenne.

Joukkoliikennepalveluiden suunnittelussa noudatetaan Oulun seudun liikenteen toimialueen jäsenten kunkin omaa aluetta koskevaa palvelutasosuunnitelmaa. Kesäkuussa 2024 alkavissa uusissa kaupunkiliikenteen sopimuksissa on huomioitu Oulun kaupunginhallituksen hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma. Uudet sopimukset koskevat Nobina Oy:n liikennöimiä linjoja 1, 2, 3, 5, 5N ja Koiviston Auto Oulu Oy:n liikennöimiä linjoja 7, 10, 11, 14, 18, 19 ja 58.

Palvelutasosuunnitelman mukaisesti vuorotarjontaa parannetaan erityisesti kaupunkiliikenteen asiakasmääriltään suurimmilla runkoliikenteen linjoilla. Vuorotarjontaa lisätään maltillisemmin kaupunkiliikenteen muille linjoille. Lisäyksissä on priorisoitu kaikkein ruuhkaisimpia linjoja. Vastaavasti vuorotarjontaa heikennetään ja linjastoja lakkautetaan kohteissa, joissa asiakkaita ei ole riittävästi. Näin myönnetyn rahoituksen resurssit saadaan kohdennettua tehokkaasti.